ATGT4: Biển báo hiệu GT đường bộ

Nguồn:
Người gửi: Phi Ngoc Linh Phuong (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:58' 13-11-2011
Dung lượng: 20.8 MB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
An toàn giao thông
LớP 4
Người thực hiện : Phạm Thị Thu Huế
Trường Tiểu học Minh Khai
Thứ Năm, ngày 26 tháng 11 năm 2009
An toàn giao thông
Bài 1: Biển báo hiệu giao thông đường bộ
110a
122
thảo luận
NHểM
Quan sát các biển báo trên và:
Nêu đặc điểm của các biển báo trên về:
- Hình dáng.
- Màu sắc.
- Hình vẽ bên trong.
2. Hai biển báo trên thuộc nhóm biển báo nào?
3. Thử đoán nội dung của từng biển báo.
Biển báo cấm
110a
101
102
112
Đường cấm
Cấm đi ngược chiều
Cấm người đi bộ
Cấm đi xe đạp
* Đặc điểm:
- Hình tròn.
- Màu trắng có viền màu đỏ .
- Có hình vẽ màu đen.
Biển báo cấm
Cấm đi xe đạp
Dừng lại
110a
122

* Biển báo cấm để báo những điều cấm.
* Đặc điểm:
- Hình tròn.
- Màu trắng có viền màu đỏ ( riêng biển cấm đi ngược chiều có nền màu đỏ, ở giữa có vạch trắng.)
- Có hình vẽ màu đen biểu thị nội dung cấm.
Biển hiệu lệnh
Hướng phải theo
Đường dành cho xe thô sơ
Giao nhau chạy theo vòng xuyến
Đường dành cho người đi bộ
301a
301b
301d
301e
303
304
305
Quan sát các biển báo trên và:
Nêu đặc điểm của các biển báo trên về:
- Hình dáng.
- Màu sắc.
- Hình vẽ bên trong.
* Đặc điểm:
- Hình tròn.
- Nền màu xanh lam.
- Có hình vẽ hoặc kí hiệu màu trắng biểu thị hiệu lệnh phải theo.
Biển hiệu lệnh
Hướng phải theo
Đường dành cho xe thô sơ
Giao nhau chạy theo vòng xuyến
Đường dành cho người đi bộ
301a
301b
301d
301e
303
304
305
* Biển báo hiệu lệnh để báo hiệu lệnh phải tuân theo.
* Đặc điểm:
- Hình tròn.
- Màu xanh lam.
- Có hình vẽ hoặc kí hiệu màu trắng biểu thị hiệu lệnh phải theo.
Biển báo nguy hiểm
Giao nhau có
đèn tín hiệu
209
208
233
* Đặc điểm:
- Hình tam giác.
- Màu vàng có viền màu đỏ.
- Có hình vẽ, kí hiệu màu đen biểu thị nguy hiểm.
( Biển báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên có đặt một góc nhọn hình tam giác chúc xuống đất. )
Giao nhau với
đường ưu tiên
Nguy hiểm khác
204
Đường hai chiều
210
Giao nhau với
đường sắt có rào chắn
211
Giao nhau với đường sắt không có rào chắn
* Biển báo nguy hiểm để báo nguy hiểm có thể xảy ra.
* Đặc điểm:
- Hình tam giác.
- Màu vàng có viền màu đỏ.
- Có hình vẽ, kí hiệu màu đen biểu thị nguy hiểm.
( Biển báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên có đặt một góc nhọn hình tam giác chúc xuống đất. )
Biển báo hiệu giao thông đường bộ gồm 5 nhóm:
1. Biển báo nguy hiểm.
2. Biển hiệu lệnh.
3. Biển chỉ dẫn
4. Biển báo cấm
5. Biển phụ
Thứ Năm, ngày 26 tháng 11 năm 2009
An toàn giao thông
Bài 1: Biển báo hiệu giao thông đường bộ
Ghi nh?: Khi đi đường phải tuân theo hiệu lệnh hoặc sự chỉ dẫn của biển báo hiệu.
Biển báo cấm
Cấm đi xe đạp
Dừng lại
110a
122
Biển báo nguy hiểm
Giao nhau có
đèn tín hiệu
Giao nhau với
đường ưu tiên
Nguy hiểm khác
209
208
233
Biển hiệu lệnh
Hướng phải theo
301a
301b
301d
301e
303
304
305
Đường dành cho xe thô sơ
Giao nhau chạy theo vòng xuyến
Đường dành cho người đi bộ
Thứ Năm, ngày 26 tháng 11 năm 2009
An toàn giao thông
Bài 1: Biển báo hiệu giao thông đường bộ
TRÒ CHƠI
Trên màn hình là 12 ô vuông . Ẩn chứa bên trong mỗi ô là 1 biển báo hiệu giao thông. Các con sẽ được lựa chọn mở một ô tuỳ ý, sau đó đoán tên biển báo hiện ra sau mỗi ô vuông.
NHẬN DIỆN BIỂN BÁO GIAO THÔNG
10
11
12
7
8
9
5
6
1
2
3
4
1
5
3
6
9
4
7
10
11
12
8
2
122
Dừng lại
Con trả lời đúng rồi.
Cấm đi xe đạp
110a
Con trả lời đúng rồi.
Giao nhau có tín hiệu đèn
209
Con trả lời đúng rồi.
Giao nhau với
đường ưu tiên
208
Con trả lời đúng rồi.
Nguy hiểm khác
233
Con trả lời đúng rồi.
Nội dung
Cụ Ph?m Th? Thu Hu?

Thiết kế trên vi tính
Cô Ph?m Th? Thu Hu?

Ngu?i d?y
Cô Ph?m Thị Thu Hu?
Xin chân thành cám ơn quý th?y cụ v cỏc con!

Xin chào và hẹn gặp lại !
Cấm xe đạp
Ngã tư nơi giao nhau giữa đường Điện Biên và đường Phạm Ngũ Lão
(Ảnh chụp ngày 18/11/2009)
Ngã tư nơi giao nhau giữa đường Điện Biên và đường Phạm Ngũ Lão
(Ảnh chụp ngày 18/11/2009)
Ngã tư nơi giao nhau giữa đường Trưng Trắc và đường Phan Đình Phùng
(Ảnh chụp ngày 18/11/2009)
Nguy hiểm khác
301a
Hướng phải theo
Con trả lời đúng rồi.
Giao nhau chạy theo vòng xuyến
303
Con trả lời đúng rồi.
Đường dành cho xe thô sơ
304
Con trả lời đúng rồi.
Đường dành cho người đi bộ
305
Con trả lời đúng rồi.
301b
Hướng phải theo
Con trả lời đúng rồi.
301d
Hướng phải theo
Con trả lời đúng rồi.
301e
Hướng phải theo
Con trả lời đúng rồi.
Hướng đi thẳng
phải
Rẽ trái
rẽ phải
Vòng xuyến
Thô sơ
Đi bộ